Option trading: wat is dat precies?

Uitleg, voor- & nadelen en de gevaren

option contract trading

Hier lees je over opties en option trading. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de gevaren? In dit artikel proberen we je de basis van het traden met opties uit te leggen zodat jij zelf kunt bepalen of het iets voor jou is!

Wat is een optiecontract?

Een optiecontract is een derivaat die kopers van de contracten (de optiehouders) het recht (maar niet de verplichting) geven om op een bepaald moment in de toekomst een asset te kopen of te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Dit verschilt van een future contract waar je de verplichting hebt om een asset te kopen of verkopen op een bepaald tijdstip in de toekomst. Optie contracten kunnen worden gebruikt voor aandelen, indexen, grondstoffen, cryptocurrency en forex.

Opties worden doorgaans onderverdeeld in “call”- en “put”-contracten. Bij een calloptie koopt de koper van het contract het recht om de onderliggende waarde in de toekomst te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs, die uitoefenprijs of “strike price” wordt genoemd. Bij een putoptie verwerft de koper het recht om de onderliggende asset in de toekomst te verkopen tegen de vooraf bepaalde prijs.

Bij het kopen van een optie wordt er door de verkopers voor dat recht een zogenaamde premie in rekening gebracht. Het fijne aan een optie is dat je mogelijkheid hebt (optie) om de asset voor een bepaalde prijs te kopen. Als de koers ongunstig is voor de optiehouder, zal deze de optie laten aflopen en het recht van kopen niet uitoefenen. Mocht de koers gunstig zijn dan wordt er vanzelfsprekend wel gebruik gemaakt van het recht van kopen.

Belangrijke termen bij opties

 • Optiehouder: De eigenaar (koper) van het optie contract
 • Expiratie datum: De datum waarop een contract afloopt en het effect ophoudt te bestaan. Opties moeten op of voor deze datum worden uitgeoefend, anders zijn ze waardeloos.
 • Uitoefenprijs: Ook wel “Strike price” genoemd. Dit is de in het contract vermelde prijs waartegen de houder van het contract zijn optie kan uitoefenen op een bepaalde datum in de toekomst.
 • Put optie: Een type optie die de houder het recht, maar niet de verplichting geeft om de betreffende onderliggende asset te verkopen tegen een overeengekomen uitoefenprijs op een bepaalde datum.
 • Call optie: Een type optie die de houder het recht, maar niet de verplichting geeft om het relevante onderliggende effect te kopen tegen een overeengekomen uitoefenprijs.
 • Optie schrijven: Zelf een nieuw contract schrijven om te verkopen.
 • Optie uitoefenen: De houder van een contract maakt gebruik van zijn recht om het onderliggende effect te kopen of te verkopen tegen de vermelde uitoefenprijs.
 • IntheMoney: Een optie waarbij de prijs van het onderliggende aandeel zich in een gunstige positie bevindt, ten opzichte van de uitoefenprijs, voor de houder. Je bent In-the-money bij een call optie als de prijs van het onderliggende effect hoger is dan de uitoefenprijs. Bij een put optie ben je in-the-money als de prijs van het onderliggende effect lager is dan de uitoefenprijs.

Wat is optie trading?

De handel in opties lijkt erg op de handel in aandelen of andere volatiele activa. Optiehandelaren maken winst door optiecontracten te kopen en ze tegen een hogere prijs te verkopen. Net zoals aandelenhandelaren een shortpositie kunnen innemen op aandelen waarvan zij denken dat ze in waarde zullen dalen, kunnen optiehandelaren hetzelfde doen met optiecontracten via put en callopties.

Verwacht je dat de koers van een onderliggend aandeel, cryptomunt of grondstof in waarde zal stijgen, dan koop je een callopties, die je het recht geven om de onderliggende waarde tegen een vaste prijs te kopen.

Verwacht je dat de onderliggende asset in waarde daalt, dan koopt je putopties, die je het recht geven de onderliggende waarde tegen een vaste prijs te verkopen. 

Je hoeft dit recht echter niet uit te oefenen om toch winst te maken. Je kunt ook het gehele contract verkopen. Je plaatst dan een “sell to close order“. Hiermee realiseer je jouw winsten of beperk je jouw verlies. Als je een short positie op een optiecontract hebt geopend dan kunt je die contracten ook terugkopen om de positie te sluiten. Dit wordt een “buy to close order” genoemd.

deribit crypto options

Schrijven van opties

Naast het kopen of verkopen van optiecontracten als optiehouder is er ook nog de mogelijkheid om opties te schrijven. Een optie schrijven is het verkopen van een optiecontract waarbij de schrijver een vergoeding (premie) ontvangt in ruil voor het recht om aandelen te kopen of te verkopen tegen een toekomstige prijs en datum.

Als jij optie schrijft leg jij dus de beslissing in de handen van de optiehouder in ruil voor een premie. Als de houder ervoor kiest zijn optie uit te oefenen, heb jij de verplichting om de onderliggende asset te verkopen tegen de uitoefenprijs (bij een calloptie) of de onderliggende asset van hem te kopen tegen de uitoefenprijs (bij een putoptie).

Waar bij het kopen van een optie contract de winst oneindig kan zijn, kan bij het schrijven van een optiecontract het verlies echter oneindig zijn. Dit kan gebeuren als de koers heftig beweegt in jouw nadeel.

Opties uitoefenen

In het algemeen maken optiehandelaren winst door het kopen, verkopen en schrijven van opties in plaats van ze ooit daadwerkelijk uit te oefenen. Afhankelijk van de strategie van de belegger kunnen er ook momenten zijn de optie wordt uitgeoefend. Je zult nu dus het onderliggende effect moeten kopen of verkopen op de vooraf afgesproken datum.

Optiespreads

Optie spreads of optiespreiding maakt de optiehandel erg interessant. Met de ‘optiespread’ strategie neem je een positie in twee of meer optiecontracten in op basis van dezelfde onderliggende asset. Zo kun je namelijk je risico beter managen en gemakkelijker winsten pakken. Je zult dan wel erg actief de handel in de gaten moeten houden. 

Er zijn veel verschillende soorten spreads die je kunt creëren. Bij de meeste strategieën voor de handel in opties worden spreads gebruikt. Waar sommige strategieën erg ingewikkeld kunnen zijn, zijn er ook een aantal vrij eenvoudige strategieën.

Waar opties kopen?

Er zijn verschillende optiebrokers actief waar jij optiecontracten kunt afsluiten. Enkele bekende optiebrokers zijn:

Op het gebied van crypto raden wij de volgende exchanges aan voor crypto-opties:

Delta, Gamma, Vega & Theta

Delta, gamma, theta en vega worden ook wel de ‘Grieken’ of ‘optiegrieken’ genoemd en zijn erg belangrijk om te begrijpen als je serieus in opties wilt gaan handelen.  De “Grieken” helpen je namelijk te voorspellen hoe opties zullen reageren op verschillende marktveranderingen in de onderliggende waarde.

Hieronder nemen we ze kort met je door:

 1. Delta: De Delta wordt gezien als de belangrijkste Griek en geeft weer in welke mate de optiepremie fluctueert bij een koersbeweging van de onderliggende activa. Bij een delta van 0,7 betekent dit dat als prijs van de onderliggende activa stijgt met €1 de prijs van de optiepremie toeneemt met €0,70,-
 2. Gamma: De gamma staat in verband met de Delta en geeft de waarde wijziging van de Delta weer. Stijgt de Delta met 0,05 dan is de Gamma 0,05.
 3. Vega: De Vega voorspelt hoe de optieprijs zal reageren op veranderingen in de ‘implied volatilty’ (IV). Implied Volatility verwijst naar de waarschijnlijkheid van veranderingen in de prijs van een bepaalde asset in de toekomst. De IV stijgt wanneer er onzekerheid of er groot nieuws is, terwijl het daalt in tijden van rust. Vega meet de hoeveelheid stijging of daling van de premie op basis van een verandering van 1%  in de veronderstelde IV. Lange termijn opties hebben doorgaans een hogere Vega dan korte termijn opties. Een afnemende volatiliteit van het onderliggende aandeel, index, grondstof of cryptomunt zorgt ervoor dat opties goedkoper worden. Een toenemende volatiliteit zorgt voor een duurdere optiepremie. Logisch, want dan is de verwachting groter dat je gemakkelijker veel winst kunt maken in de toekomst met de optie.
 4. Theta: De Theta vertelt je hoeveel extrinsieke waarde een optie zal verliezen na één dag als alle andere voorwaarden constant blijven.

CFD vs. Optie traden

Bij een CFD ga je een contract aan voor de speculatie van de prijsverandering van een asset vanaf het moment dat je de positie opent tot het moment dat je deze sluit. Met een optie koop je het recht (maar niet de verplichting) om een asset te verhandelen tegen een vaste prijs. Je hebt met opties dus de mogelijkheid om een calloptie uit te oefenen om de onderliggende waarde te verwerven. CFD’s geven je niet de mogelijkheid om de onderliggende waarde te bezitten.

Daarnaast worden CFD’s voor andere handelsstrategieën gebruikt dan opties. CFD’s zijn namelijk geschikt voor meerdere handelsstijlen zoals scalping, day-trading of swing-trading. Opties daarentegen zijn in principe het best geschikt voor swing trading.

Een ander verschil is de prijsstelling die verschillend berekend wordt. Bij CFD’s weerspiegelt de CFD prijs in het contract dezelfde prijs als de onderliggende waarde. Bij de prijsstelling van opties ligt dit iets complexer. Hier worden ook de theoretische prijzen met behulp van wiskundige formules in rekening genomen.

Ook zit er een verschil in transactiekosten. Bij CFD’s betaal je meerdere soorten transactiekosten waarbij je bij opties alleen makelaarscommissie betaald. Mocht je uiteindelijk de call optie uitvoeren dan betaal je wel extra transactiekosten.

Tot slot worden CFD’s altijd OTC verhandeld, opties kunnen echter ook op centrale beurzen worden verhandeld. 

De voordelen van opties

 1. Het grootste voordeel van het kopen van opties is dat je potentieel grote winsten kunt maken tegen een beperkt risico. Het verlies beperkt zich namelijk maar tot de premie die je betaald van de optie.
 2. Opties kunnen als hefboom gebruikt worden. Een belegger die bijvoorbeeld €10.000 in een onderneming wil investeren, kan potentieel een veel groter rendement behalen door voor €10.000 aan callopties op dat bedrijf te kopen, dan door voor €10.000 aan aandelen van dat bedrijf te kopen.
 3. Opties kunnen als risicoafdekking gebruikt worden. Als je namelijk al een grote blootstelling aan een onderneming hebt en die blootstelling wilt verminderen, kun je jouw risico hedgen door putopties tegen het bedrijf te verkopen.

De nadelen van opties

 1. Optiecontracten kunnen erg complex zijn en moeilijk in te prijzen. Het zijn geavanceerde beleggingsinstrumenten die niet geschikt zijn voor beginnende beleggers. 
 2. Een ander nadeel is dat een optiecontract volledig waardeloos is, als tegen het aflopen van het contract het onderliggende effect nog niet genoeg is bewogen om in-the-money te zijn. Als jij vaak out-of-the money contracten aangaat kunnen de verliezen oplopen.
 3. Het schrijven van opties is een groot risico omdat je in theorie een onbeperkt risico aangaat en de winst beperkt is tot de premie (prijs) die je voor de optie ontvangt.

Optiestrategieën

Er zijn meerdere strategieën die je kunt toepassen bij de handel in opties. De strategie die je volgt hangt af van het risico dat je wilt lopen. Hieronder worden drie strategieën besproken die geschikt zijn voor beginners.

Straddle strategie

De straddle is een combinatie van een Call en Put optie op hetzelfde onderliggende aandeel met dezelfde expiratiedatum en uitoefenprijs. Handelaren die deze strategie gebruiken, gaan ervan uit dat de onderliggende waarde een hevige koersbeweging zal ondergaan, maar weten nog niet in welke richting.

Dit is een defensieve optie strategie. Het onderliggende aandeel hoeft alleen maar met een grotere hoeveelheid te bewegen dan de premie die je betaald om de opties te kopen.  Hiermee spelen optiebeleggers in op een grote beweging. Het maakt niet uit of deze beweging omhoog of omlaag plaatsvindt. Je kunt deze strategie inzetten bij dagen met een heftige gebeurtenis waarvan de uitkomst nog onzeker is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. 

Covered call optiestrategie

Als je beleggingen hebt voor de lange termijn dan kan een covered of gedekte call op zijn tijd een uitkomst bieden. Met een covered call koop je de daadwerkelijke aandelen, cryptomunten of andere volatiele assets en ga je een calloptie aan om deze asset te verkopen. Hierdoor verminder je het risico van je huidige portefeuille en heb je de kans om winst te maken met de optie.

Iron Condor strategie

De Iron Condor strategie gebruik je als je ervan uitgaat dat de markt neutraal blijft en geen grote koersbewegingen maakt. Het maakt met deze strategie niet uit of de koers naar boven of naar beneden gaat. 

Met de Iron Condor strategie verkoop je een put en koop je een andere put tegen een lagere uitoefenprijs (ook wel putspread genoemd), en combineer je deze door een call te kopen en een call te verkopen tegen een hogere uitoefenprijs (callspread). Je koopt dus altijd 4 opties en het maximale verlies is van te voren al bekend. Dat is namelijk het verschil tussen de uitoefenprijzen van de geschreven en gekochte opties, min de ontvangen premie.

Wanneer de koers tussen de twee puts of calls blijft, maak je winst, als de koerst boven of onder de spreads stijgt maak je verlies. De kans op winst is met deze strategie groot maar de winsten zijn vaak wel kleiner.

Optie trading voorbeelden

Dit artikel wordt afgesloten met optiecontract rekenvoorbeelden, waarin je zelf kunt bepalen of het handelen in opties in de praktijk iets voor jou is.

Straddle optie rekenvoorbeeld

Stel de koers ligt momenteel op €50 en je betaald in totaal €5 aan premie door het aangaan van 2 opties. De break-even prijs van de onderliggende waarde ligt dus tussen de €45 en €55. Schiet de koers boven of onder deze extremen voor de expiratie datum dan draai je winst. Deze winst is ongelimiteerd maar je kunt een maximaal verlies maken van €5 (de betaalde premie) per stuk. Als jij een multiplier van 50 inzet dan komt het maximale verlies uit op €250.

Covered Call optie voorbeeld

In dit voorbeeld nemen we aan dat je een positie hebt van 50 aandelen Tesla. De koers is anno 2023 gedaald tot $180. Je verwacht dat het aandeel in de toekomst licht zal stijgen. Om uw winst veilig te stellen, verkoop je toch 1 call-optiecontract met de uitoefenprijs van $190 dat over zes maanden afloopt (één call-optiecontract bestaat uit 50 aandelen). De premie op deze calloptie bedraagt $5 per aandeel in het contract.

Jouw toekomstige uitbetaling hangt af van de prijs van het aandeel over zes maanden. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

1) De aandelenprijs blijft op $180,- per aandeel.

In dit scenario zal de koper de calloptie niet uitoefenen omdat dit geen rendement oplevert. Aangezien de prijs ongewijzigd is gebleven, heb je geen rendement verdiend op het aandeel. Je verdient echter wel $5 per aandeel aan de callpremie. (50*5) = $250 winst.

2) Het aandeel stijgt naar $200,-

Als de aandelenprijs na zes maanden stijgt tot $200 per aandeel, zal de koper de calloptie uitoefenen. Je ontvangt $190 per aandeel (uitoefenprijs van de optie) en de $5 per aandeel van de call premie. In dit gedekte call scenario heb je een klein deel van de potentiële winst opgeofferd in ruil voor risicobeperking. De winst (50*15) is $750, maar als je de call optie niet had geschreven, was je winst (50*20)= $1000 geweest. In feite loop je nu $250 winst mis doordat je de call optie hebt toegevoegd.

3) De aandelenkoers daalt naar $160,-

Net als in scenario 1 zal de koper de calloptie niet uitoefenen omdat deze out-of-money is (uitoefenprijs is hoger dan de marktprijs). Het aandeel zal $20 per aandeel aan waarde verliezen, maar de call premie van $5 per aandeel zal het verlies gedeeltelijk compenseren. Jouw uiteindelijke verlies zal dus $15 per aandeel bedragen = (50*15) -$750,-.

Iron Condor strategie optie voorbeeld

Om af te sluiten is hier een Iron Condor strategie optie trading voorbeeld. Een short iron condor welteverstaan. Opnieuw staat het aandeel Tesla op €180. Je verwacht dat de koers van het aandeel de komende maand niet zoveel zal bewegen. Daarom koop je een putoptie met een uitoefenprijs van €170 en een calloptie met een uitoefenprijs van €190. Tegelijkertijd schrijft de belegger een putoptie met een uitoefenprijs van €175 en een calloptie met een uitoefenprijs van €185. Laten we voorstellen dat de twee geschreven opties in totaal €800 premie opleveren. De twee gekochte opties kosten €600 aan premie. De belegger houdt zo netto €200 premie over.

De callopties leveren bij uitoefening alleen maar iets op als de koers boven de €185 komt, de putopties alleen bij een koers onder de €175. Als de koers tussen deze twee prijzen blijft, zijn de opties waardeloos en houd je €200 over aan winst. Stijgt de koers boven de uitoefenprijs van de hoogste call uit dan is het verlies maximaal €500, hier wordt de winst van de premies nog vanaf getrokken dus kom je uit op €300. Het verschil tussen de strike prices van de geschreven en gekochte opties, min de ontvangen premie is namelijk het maximale verlies. Hetzelfde geldt als de koers onder de uitoefenprijs van de laagste putoptie zakt.

Conclusie

Zoals je hebt kunnen lezen hangen er de nodige risico’s aan het traden met opties. Bij optietrading speelt hefboomwerking een rol wat ervoor kan zorgen dat je in korte termijn veel geld kunt winnen en verliezen. Daarnaast moet je altijd de expiratiedatum van de opties in de gaten houden.

Met dit artikel hopen wij jou inzicht te hebben gegeven in de werking van het traden met opties. Opties kun je verhandelen op verschillende markten. Van forex en aandelen tot crypto en grondstoffen.

Houd er rekening mee dat de meeste particuliere beleggers geld verliest door het handelen met opties. Je moet overwegen of je het kunt veroorloven om hoge risico’s te nemen en jouw geld te verliezen. Schakel bij twijfel altijd een financieel adviseur in!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLDutch
Scroll naar boven